Maklumat

  • Kelas Al Quran Ideal adalah sebuah pusat pembelajaran swasta.
  • Ditubuhkan pada 1 Januari 2007.
  • Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia : no pendaftaran W10571
  • Berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dengan No. pendaftaran JAWI/4/01/4-008.
  • Menggunakan kaedah mudah baca Qiraati
  • Menggunakan Al Quran bertajwid untuk pelajar tahap Al Quran.
  • Tenaga-tenaga pengajar adalah terdiri dari lulusan universiti tempatan juga timur tengah – mendapat tauliah    penuh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Persatuan Qiraati Malaysia